ЕПИТАФИИ

Ишаллах! - ако е жив "Будилникът", да дочака онова време, кога са преселват в лоното Аврамово нашите велики поети, нашите политически и икономически деятели и нашите фарисеи, то той ще им воздигне такива паметници, каквито не са воздигале дору и букурещките българе на Раковски. Тие паметници "Будилникът" ще украси и имената на почившите ще обезсмърти със следующите от злато надписи:


На № 1:

Лежи намусено в гроблето

наш Петър Кучкин - базиргян,

стърчи му нагоре шкембето

като цял тулум с шарлаган.

Я плачете, я ридайте,

вси български чада, -

няма вече кой да коси

чуждата ливада;

няма вече кой да краде

цванчета народни,

няма вече кой да бъде

епитроп черковни!

На № 2:

Тука ЕПИТАФИИ лежат кокалците

на кир Михалаки, -

той имаше празна глава

и дълги мустаки.

На № 3:

През река Лета в ладия харонска

отива в рай една глава конска.

Господи, помени раба твоего доктора

Простича.

На № 4:

Изровен гробът с мотика,

сандъкът със злато обкован, -

във него лежи владика -

тулум сос слама и катран.

Ум имал нявга в краката

и чувства топли в чарвата!

На № 5:

Тук почива тъпанарче,

сатирово чедо.

Спи, почивай, бре м...че, -

ти си бил говедо.

На № 6:

Тук е легнало сарафче,

хранено само сос трици, -

патриот беше клетото -

спечели двесте жълтици!

На № 7:

Тук гние голям патриот -

редакторът на "Народност", -

знаменит беше идиот

и прочут само сос подлост ЕПИТАФИИ.*

На № 8:

Найденов и Генович

са два философа, -

един има просен ум,

други празна кофа.

На № 9:

Бог да убие гърците,

че са рано попеле,

та събудиле Григорча,

да разточи зелникът:

дорде да го разточи,

девет села изгори,

дорде да го замеси,

осем попа разпопи,

дорде да го опече,

девет къщи разплака.

Кога седнале да ядат,

нещо крукна в зелникът;

секи вика: "буба е",

Стоил вика: "жаба е";

секи бяга нагоре,

Стоил бяга надоле;

всеки иде със уши,

Стоил иде без уши.

[в. "Будилник", бр. 2 от 10 май 1873 г.]


documentaopngvh.html
documentaopnofp.html
documentaopnvpx.html
documentaopodaf.html
documentaopokkn.html
Документ ЕПИТАФИИ