Протипожежний захист ОГ.

При вивченні першого питання класифікації вибухо-, пожежонебезпечних зон, їх характеристика за ступенях руйнування необхідно уяснити методи розрахунку характеристик зон ураження (радіусів зон руйнувань) при вибухах конденсованих речовин, газоповітряних, паливно-повітряних сумішей у відкритому та замкнутому просторі, оцінити стійкість роботи ОГ внаслідок вибуху газоповітряної суміші.

Друге питання слід розглянути з питань заходів визначення категорій приміщень, будинків і споруд за вибухопожежною та пожежною небезпекою за ступеню їхньої вогнестійкості, оцінити масштаб і характеру(виду) пожежі, прогнозування її розвитку, швидкості та напрямку поширення , площі зон задимлення і часу зберігання диму.

Трете питання слід розглянути з питань заходів противибухового та протипожежного захист ОГ, основних заходів Протипожежний захист ОГ. захисту від техногенних вибухів та пожеж. Засоби усунення пожеж: стаціонарні, ручні та пересувні. Вимоги пожежної безпеки до шляхів евакуації та планування дій персоналу підприємств та організацій при пожежах. Методика розрахунку необхідного часу на евакуацію людей із приміщень різного призначення, у яких виникає пожежа

Література: 1, 2, 4, 6, 7,11, 12, 14, 18, 22, 23, 25, 28, 33.

Засоби контролю знань: усне опитування, індивідуальне завдання.

Змістовий модуль 4. Прогнозування обстановки та планування

заходів захисту в зонах радіоактивного,

При вивченні першого питання необхідно охарактеризувати зони радіоактивного, хімічного та біологічногозараження, дати визначення параметрів зон забруднення радіоактивними (РР) та небезпечними хімічними речовинами (НХР) під час аварійного прогнозування можливої обстановки за відповідними таблицями (класу стійкості атмосфери, напряму розповсюдження хмари, потужності рівня радіації Протипожежний захист ОГ., доз опромінення людей, приведеної величини часу початку і тривалості опромінення, довжини та ширини зон забруднення (для РР) та площі зони, глибини, часу підходу хмари забрудненого повітря до ОГ (для НХР), тривалості дії ураження РР, НХР. Розрахунок масштабів хімічного забруднення при довгостроковому прогнозуванні за еквівалентними значеннями небезпечно хімічних речовин в первинній і вторинній хмарі.

Друге питання слід розглянути з питань заходів методик розрахунку зон проведення загальної та часткової негайної евакуації на ранній фазі розвитку радіаційної аварії.

Трете питання слід розглянути з питань практичного освітлення та порядку нанесення зон радіоактивного та хімічного забруднення на картографічну схему (план, карту), розв’язування Протипожежний захист ОГ. типових завдань з оцінки радіаційної та хімічної обстановки та превентивних заходів щодо зниження масштабів радіаційного та хімічного впливу на ОГ та АТО.

Розрахунок сил і засобів необхідно здійснювати з:укриття виробничого персоналу в захисних спорудах, визначення коефіцієнту їхнього захисту від дії проникної радіації; організації спостережень та дозиметричного контролю; проведення робіт з дезактивації ОГ та АТО; організації санітарного обслуговування людей та знезаражування одягу і техніки; обмеження зони хімічного забруднення створенням рідинних завіс; розведення розливу водою; локалізації розливу твердими сипучими матеріалами.Література: 1, 2, 4, 6, 7,11, 12, 14, 18, 22, 23, 25, 28, 33.

Засоби контролю знань: усне опитування, індивідуальне завдання.

Змістовий модуль 5. Оцінка інженерної обстановки та соціально-

економічних наслідків НС

При вивченні першого Протипожежний захист ОГ. питання необхідно охарактеризувати зони небезпечних геологічних процесів і явищ. Визначення показників, що характеризують ушкодження будівель, споруд та обсяги завалів у зонах НС, спричинених природними чинниками фізичного походження. Інженерна підготовка зсувних та зсувонебезпечних територій.

Друге питання слід розглянути з характеристики зон затоплень, які виникають під час руйнування підпірних споруд (греблі) водосховищ, визначення параметрів, характеру руху хвилі прориву при повному руйнуванні підпірних споруд водосховища. Розрахунок хвилі прориву при частковому руйнуванні греблі. Порядок нанесення на карту ділянки затоплення місцевості.

Трете питання слід розглянути з питань заходів з мінімізації небезпечних наслідків, які запроваджуються завчасно та у разі загрози затоплення. Заходи щодо Протипожежний захист ОГ. захисту населення при катастрофічних затопленнях.

Література: 1, 2, 4, 6, 7,11, 12, 14, 18, 22, 23, 25, 28, 33.

Засоби контролю знань: усне опитування, індивідуальне завдання.

Заліковий модуль 2. Профільна підготовка

А. Гуманітарний профіль

Змістовий модуль 6. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної

системи цивільного захисту.

При вивченні першого питання інформування населення про наявність загрози або виникнення НС, правил поведінки та способів дій в цих умовах та завдання психологічного захисту. Необхідно назвати заходи виявлення за допомогою психологічних та соціальних методів та нейтралізація чинників, що сприяють виникненню соціально-психологічної напруги.

Друге питання слід розглянути з критеріїв визначення контингенту постраждалих та розв’язання соціальних потреб та заходів недопущення паніки та недобросовісного розподілу допомоги.

Трете питання слід розглянути з питань Протипожежний захист ОГ. організації діяльності, спрямованої на допомогу дітям, людям похилого віку, оцінки життєво важливих потреб населення у НС. Норми та обґрунтовані нормативи першочергового життєзабезпечення населення у НС.Особливості навчання дітей з питань особистої безпеки, основ цивільного захисту та стереотипів поведінки в умовах загрози та виникнення НС.

Планування і реалізація заходів щодо запобігання та мінімізації втрат на об'єктах, які становлять національне культурне надбання.

Література: 1, 2, 4, 6, 7,11, 12, 14, 18, 22, 23, 25, 28, 33.

Засоби контролю знань: усне опитування, індивідуальне завдання.

Змістовий модуль 7. Спеціальна функція у сфері цивільного


documentaooqncr.html
documentaooqumz.html
documentaoorbxh.html
documentaoorjhp.html
documentaoorqrx.html
Документ Протипожежний захист ОГ.